Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Yatırım ve Ödenek Planlama Şube Müdürlüğü
Teşkilat birimlerinden gelen yatırım taleplerini yatırım programı çerçevesinde değerlendirmek, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda Merkez ve Taşra Teşkilatının güvenlik, konut, ulaştırma ve eğitim sektörleri itibari ile gerekli planlamalarını yapmak ve yatırım programlarını hazırlamak,
 
Yatırım programında yer alan işlerle ilgili yıllık sağlanan bütçeyi amacına uygun olarak planlamak, yürütmek ve yatırımlar ile ilgili “İzleme ve Değerlendirme Raporları”nı ve istenen diğer raporları düzenlemek, yatırım programında yer alan işlerin durumunu belirtir gösterge tablolarını hazırlamak, bu işlerin fiziki ve nakdi gerçekleşmeleri ile ilgili kayıtları tutmak,

Ayrıca, Teşkilat birimlerinden gelen onarım, deprem güçlendirme ve tefriş işlerine ait ödenek taleplerini toplamak, ihtiyaç analizleri yapmak, yatırım programında yer alan ve ödeneği Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinde bulunan işlerin, bakım, onarım ve tefriş alımlarına ilişkin ödeneklerin planlamasını yapmak ve Bütçe dışı temin edilen kaynakların kullanımını sağlamak ve sonuçlandırmakla görevlidir.
 
Amacımız; Yapılacak yatırımların gerekliliği, öncelikleri, geri dönüşü ve verimliliği titizlikle tespit edilerek birimlerimize en ekonomik ve verimli yatırımların yapılmasını sağlamak ve böylece kurumsal finansmanın kullanımında büyük tasarruflar sağlayabilen bir yapı oluşturmaktır.
 
Bu nedenle birimlerimizin mevcut yatırım projelerini, bakım onarım ve tefriş ödenek taleplerini, kaynaklarımızı da göz önünde bulundurarak değerlendiriyor ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz.
 
       
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS