Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü
Daire Başkanlığı görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütmek, sonuçlarını değerlendirmek, iş akışını düzenlemek ve geliştirmek, personelin özlük işlemlerini yürütmek, Dairenin ihtiyacı olan kırtasiye, araç ve gerecin temininde her türlü tedbiri almak ile görevlidir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS