Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Emlak Şube Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihtiyaca uygun ve teknik özelliklere haiz arsa temin etmek, öncelikle mülkiyeti Hazineye ait arsa araştırmaları yapmak ve yaptırmak,, Yatırım Programına alınacak hizmet, eğitim binası ve lojmanlar için uygun yer ve özellikteki taşınmaz malları  satın almak,  şahıslara ait taşınmaz malların ilgili mevzuata göre kamulaştırmasını yapmak, imar planlarında amaca uygun değişiklikleri yaptırmak, arsaların imar planları ile ilgili bütün hususlarını, ilgili mahalli ve devlet kuruluşları ile koordineyi sağlamak suretiyle sonuçlandırmak gibi görevleri yürütmektedir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS