Skip Ribbon Commands
Skip to main content
İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü
 
Merkez ve Taşra binalarının yeniden yapım, bakım, onarım, tadilat ve tefrişat taleplerini değerlendirerek yapmak, geçici ve kesin kabulleri yapmak, inşaat hizmetlerini her aşamada idare adına kontrol etmek, Genel Müdürlükçe satın alınacak veya kiralanacak her türlü emlak ve tesisin hizmete elverişli olup olmadığı hakkında oluşturulacak komisyonlar ile talep edilen ihale komisyonlarına üye vermek, ara hakedişler ve kesin hesapları yapmak, taşradan gelen proje, yaklaşık maliyet, mahal listeleri ile imalat değişikliği ve keşif artışı taleplerini incelemek, yapılacak inşaat yatırımlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale öncesi metraj, yaklaşık maliyet, teknik şartname, mahal listesi ve ihale için gerekli diğer belgeleri hazırlamak, Afet sonrası Merkez ve Taşra teşkilatında meydana gelen yapısal hasarların tespitini yapmak ve yapıların mevcut durumlarını değerlendirmek, Merkez ve Taşra Teşkilatından gelen zemin etüt raporu, ön inceleme çalışmaları ve güçlendirme projelerini güncel mevzuatlara göre incelemek, uygunsa olumlu görüş vermek, uygun değilse eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilgili idareye göndermek, güçlendirme projeleri üzerinden çıkarılan yaklaşık maliyetleri irdeleyerek Merkez ve Taşra Teşkilatında yapılar ile ilgili olarak nihai karar verilmesi amacıyla ilgili Makamlara görüş sunmak görevlerini yürütmektedir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS