Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Engelli Vatandaşlarımızın Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarına Eşit Erişim Hakları Gözetilerek, Rahat Ulaşımlarının Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler
 
Polis Teşkilatımızın sunduğu güvenlik hizmetlerinde engelli vatandaşlarımızın ayrıcalıklı bir yerinin olduğu, Teşkilat mensuplarımızın engelli şahısların gerek güvenlik, gerekse diğer insani ihtiyaçlarını yerine getirmelerinde azami düzeyde hassasiyet göstererek yardımcı oldukları, bu tutum ve davranışlarından dolayı toplumun tüm kesimlerinin takdir ve sempatisini kazandıkları memnuniyetle izlenmektedir.
Engelli vatandaşlarımıza sunulan bu hizmetlerle birlikte, TSE standartları ve imar mevzuatı çerçevesinde, her türlü fiziki ve diğer ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılarak, Polis Teşkilatımızın hizmet binalarının engelliler için kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, vazgeçilmez insani ve mesleki bir vazife olarak görülmektedir.
Ayrıca, “5378 sayılı Özürlüler …. Kanun’un” 2. Maddesinde “ Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü ile birlikte, Yüksek Planlama Kurulu’nun 2010/35 sayılı kararı ile Resmi Gazetede yayımlan “Özürlüler Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı” tüm kamu kurumları ile birlikte Polis Teşkilatımıza da engelli vatandaşlarımız lehine ayrıcalıklı düzenlemeler yapma görevi vermektedir.
Bununla birlikte; 02.01.2012 tarihli 2012/1 sayılı genelge ile 2012 yılı “Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarını İyileştirme ve Geliştirme” yılı ilan edilmiş ve bu genelgede engelli vatandaşlarımız için hizmet binalarımıza kolay ulaşılabilirliğin sağlanması yolunda çalışmaların yapılması istenmiştir.
Bu tespitlerden hareketle, Emniyet Teşkilatımızın halka hizmet sunulan bina, tesis ve mekanlarına engelli şahısların rahat ulaşımlarının sağlanmasına yönelik;
·  Asansör,
·  Rampa,
·  Engelli Tuvaleti,
·  Yönlendirici Kabartma Zemin Döşemeleri, 
·  Yönlendirici Yazı Levhaları
·  Vb.
 düzenlemelerin yapılması için gerekli fizibilite çalışmaları ile birlikte, projelendirme ve tadilat çalışmaları yapılacaktır. Gerçekleştirilen çalışmalar 2012 yılı sonu itibariyle bir rapor halinde Bakanlığımıza sunulacak, ayrıca İl Emniyet Müdürlükleri Mülki ve Polis Başmüfettişleri denetimlerinde konunun takip ve değerlendirmeleri yapılacaktır.
“Engelli Vatandaşlarımızın Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarına Eşit Erişim Hakları Gözetilerek, Rahat Ulaşımlarının Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler” çerçevesinde, Teşkilatımızın sunduğu güvenlik hizmetlerinde engelli vatandaşlarımızın önemli ve öncelikli bir yere sahip oldukları bilinci içinde, Emniyet Teşkilatımızın halka hizmet sunulan bina, tesis ve mekanların engellilerin rahat ulaşımları için Genel Müdürlüğümüz merkez ve yerel imkanları azami düzeyde kullanılarak belirtilen çalışmaların yapılması, bu konuda sıralı yöneticiler tarafından gerekli hassasiyet gösterilecektir.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS